Merike Sisask valiti noorte vaimset tervist uurivasse ekspertgruppi

Tallinna ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask valiti rahvusvahelise teadusnõukogu ISC (International Science Council) ekspertgruppi, mis uurib noorte vaimse heaolu kahanemise sotsiaalseid põhjuseid.

Murettekitavad andmed näitavad, et noorte vaimne heaolu on viimase 15 aasta jooksul kiiresti kahanenud ja see trend jätkub. Sellel on oluline mõju elukestvale heaolule, füüsilisele tervisele, hariduslikele saavutustele, suhetele ja tööalastele tulemustele. On hulganisti tõendeid, et paljud vaimse tervise probleemid saavad alguse imiku-, lapse- ja noorukieas.

Samas ei ole heaolu kahanemise põhjused piisavalt selged ning puudub põhjalik arusaam erinevate tegurite tähtsusest ja omavahelistest seostest. Neist arusaamine aitab mõista, kuhu tuleks suunata meetmed, mis peavad ulatuma kaugemale vaimse tervise teenustest ning hõlmama ka sotsiaal- ja haridusvaldkonda.  

Noorte vaimse tervise probleemid eskaleerusid juba enne COVID-19 pandeemiat ning viimase mõju on olukorda veelgi halvendanud. Eriti suurt mõju avaldas see kõrgemate kooliastmete õpilastele ja tudengitele. Paljud noored jätsid hariduse omandamise pooleli ning isegi praegu on koolist väljalangevuse ja haridustee katkestamise tase palju kõrgem kui enne pandeemiat.

Koostöös maailma terviseorganisatsiooniga (WHO) käivituvasse projekti on kaasatud eksperdid üle maailma. Interdistsiplinaarses ekspertgrupis on esindatud eri teadusvaldkonnad, nagu näiteks psühholoogia, neuroteadus, kasvatusteadus, sotsioloogia, antropoloogia ning terviseteadused. Projekti tulemusteni loodetakse jõuda ühe aasta jooksul selle alustamisest.

Eesti teaduste akadeemia on 2018. aastal asutatud ISC asutajaliige. ISC keskne eesmärk on teaduse globaalse hääle kuuldavaks tegemine, ühiskonna üleilmsete võtmeprobleemide identifitseerimine ja käsitlemine koostöös kõigi maade ja erialade teadlastega.