Määrati riigi teaduspreemiad 2020

Vabariigi Valitsuse istungil neljapäeval 6. veebruaril määrati 2020. aasta teaduspreemiad järgmiselt:

Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000.- eurot) said Tartu ülikooli genoomika instituudi populatsioonigeneetika juhtivteadur, molekulaarbioloogia instituudi evolutsioonilise bioloogia õppetooli juhataja, arheogeneetika professor, akadeemik RICHARD VILLEMS ja Tartu ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia osakonna juhataja, professor, akadeemik JÜRI ALLIK.

Olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest sai teaduspreemia (50 000.- eurot) genoomika instituudi genoomika ja biopankade juhtivteadur, biotehnoloogia professor, akadeemik ANDRES METSPALU  Eesti Geenivaramu asutamise ja eestvedamise ning Eesti Genoomiprojekti algatamise eest;

Aastapreemiad (à 20 000.- eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said:

LAUR JÄRV, MANUEL HOHMANN, MARGUS SAAL – täppisteaduste alal tööde tsükli „Laiendatud geomeetrilised gravitatsiooniteooriad“ eest;

TÕNIS TIMMUSK – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Neuraalse aktiivsusega reguleeritud geeniekspressiooni mehhanismid“ eest;

MARINA TRAPIDO (kollektiivi juht), NIINA DULOVA, MARINA KRITŠEVSKAJA, SERGEI PREIS – tehnikateaduste alal tööde tsükli „Süvaoksüdatsiooni tehnoloogiate arendamine kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks: tugevalt saastatud tööstusreovetest mikrosaasteaineteni õhus ja vees“ eest;

ANA REBANE – arstiteaduse alal teadus-arendustöö „MikroRNA-d kroonilistes immuunsüsteemi haigustes“ eest;

URMAS KÕLJALG, KESSY ABARENKOV – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Eluslooduse taksonite kommunikatsiooni uus paradigma: Linné süsteemi täiendus“ eest;

TOBIAS LEY (kollektiivi juht), MART LAANPERE, KAIRIT TAMMETS, TERJE VÄLJATAGA, KATRIN POOM-VALICKIS, LUIS PABLO PRIETO SANTOS, MARIA JESÚS RODRIGUEZ-TRIANA, PAUL SEITLINGER – sotsiaalteaduste alal teadustöö  „Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel“ eest;

MARIKA MÄGI – humanitaarteaduste alal monograafia „In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea“ eest.

Laureaatide lühitutvustusi vt SIIT.

Teaduspreemiad koos kultuuri- ja spordipreemiatega ning F. J. Wiedemanni keeleauhinnaga antakse laureaatidele kätte Eesti teaduste akadeemia maja saalis (Tallinn, Kohtu 6) pühapäeval, 23. veebruaril 2020 kell 13.00.