Tegevused 2017

Alategevus 7.1 – NOORTE TEADLASTE ARENDAMINE

 • 04. jaanuaril 2017 toimus akadeemias Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmete koosolek.  Koosolekut kajastas ja otseülekande tegi Novaator.
 • 4. jaanuaril 2017 toimus akadeemias Eestist väljaspool õppivate/töötavate noorteadlaste ümarlaud, arutusel oli Eestist väljaspool tegutsevate noorteadlaste konverents II korraldamine 2018. aastal.
 • 10. aprillil 2017 toimus akadeemias kogumiku „Teadus kolme minutiga“ esitlus.
 • 31. mail 2017 toimus akadeemias Eesti Noorte Teaduste Akadeemia pidulik avamine.
 • 27. oktoobril 2017 toimus kolme minuti loengute konkursi galaõhtu akadeemia saalis. Toimunut kajastas Novaator.

Alategevus 7.2 – TEADLASTE AVATUD DIALOOG ÜHISKONNAGA

 • 09. veebruaril 2017 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meedia esindajatega. Salongseminari teemaks oli „Vaatlusi maailmale teaduskirjaniku seisukohalt“ esines Tiit Kändler (kes pälvis hiljuti Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest). Toimus mõttevahetus.
 • 19. mail 2017 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meediaesindajatega. Fookuses oli küsimus: milliste näitajate järgi hinnata olukorda teadusajakirjanduses? 
 • 08. juunil 2017 toimus akadeemias teaduspärastlõuna, mille fookusteemaks on jätkusuutlikud teadlaskarjääri
  mudelid Eestis.
 • 19. septembril 2017 toimus teadushommik  kohtumine teadusajakirjanikega.
 • 02. novembril 2017 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meediaesindajatega. TEEMA: teadusajakirjanike sõbra auhind ehk Ökul 2017.
 • 24. novembril 2017 toimus teadusmeedia esindajate kohtumine Eesti noorte teaduste akadeemia liikmetega. TEEMA: teadlaste ja ajakirjanike suhted. Priit Ennet  kõneles teadlaste ja ajakirjanike suhetest ajakirjaniku pilgu läbi ning  Els Heinsalu ajakirjanike ja teadlaste interaktsioonist teadlase perspektiivist vaadatuna.
 • 21. detsembril 2017 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meediaesindajatega. TEEMA: kokkuvõte teadusajakirjanduse aastast 2017.