Info välispartneri informeerimiseks

Tänapäevases võimaluste paljususes, kuuludes Euroopa Liidu liikmesriikide hulka, on Eesti muutunud välisteadlastele märgatavalt atraktiivsemaks.  Külalislektorite ja külalisteadlaste kaasamine on osa ülikoolide ja teadusasutuste rahvusvahelistumise strateegiast.

Välisteadlaste Eestisse tuleku hõlbustamisele aitavad kaasa üle-euroopalisse teabekeskuste EURAXESS Services Network võrgustikku (endine ERA-MORE) kuuluvad Eesti mobiilsuskeskused, kes on valmis vastama Eestit puudutavatele küsimustele viisade, elamis- ja töölubade, sotsiaalkindlustuse tingimuste ja maksunduse, tööseadusandluse,  kohaliku olmega seotud probleemide jpm kohta.

EURAXESS Eesti teabekeskuste kontaktid vt https://www.euraxess.ee/estonia/estonian-network

Euroopa Komisjoni kaasrahastamisel on loodud veebipõhise infoallikana teadlastele mobiilsusportaal EURAXESS Estonia. Portaali põhieesmärk on esitada praktilist informatsiooni, mis  on vajalik teadusega seotud mobiilsetele inimestele. Välisteadlastele mõeldud ingliskeelne Visiting Researcher’s Guide to Estonia on soovijatele saadaval ka paberkandjal Eesti teaduste akadeemia kaudu – saamiseks meilige oma soov aadressil  mobility@akadeemia.ee. Trükise PDF-versioon on üleval siin.