Info Eesti teadlastele

Euroopa Komisjoni ning teadus- aja arendustegevuse ning innovatiooni raamprogrammis osalevate riikide koostöös on loodud Euroopa teadlaste mobiilsusportaali EURAXESS eesmärgiks on lihtsustada teadlaste mobiilsust Euroopa teadusruumis.

Portaal annab informatsiooni nii stipendiumite, grantide kui ka tööpakkumiste kohta kõikjal Euroopas. Samast saate otsida Teid huvitava riigi kohta viiteid praktilise infoga (alustades riiki asumise tingimustest, lõpetades lapse koolitamise võimalustega jpm). Mööda pole vaadatud ka teaduspoliitilistest küsimustest. Portaalist leiab vastavaid dokumente nii Euroopa kui ka kohalikul tasandil.

Toetamaks mobiilseid teadlasi konkreetsete nõuannetega nende probleemide lahendamisel, on loodud üle-euroopaline teabekeskuste võrgustik EURAXESS Services Network (endine ERA-MORE). Kui Teid huvitab konkreetne sihtriik, uurige esmalt vastavat riiklikku mobiilsusportaali – kui Te ei leia oma küsimusele vastust, pöörduge kohaliku teabekeskuse poole. Lingid ja kontaktandmed leiate Euroopa mobiilsusportaalist.

Muid kasulikke linke: