Rahvusvaheliste organisatsioonide Eesti kontaktorganid

Akadeemia toetab Eesti teadlaskonna sidemeid rahvusvaheliste erialaliitudega, pidades prioriteetseks kontakte ISC liikmesorganisatsioonidega. Üheks konkreetseks toetusviisiks on erialaliitude liikmemaksude tasumine haridus- ja teadusministeeriumi sihteraldiste abil.

Eesti teadlaste esindamiseks rahvusvahelistes erialaliitudes on loodud rahvuskomiteed (seda rolli täidavad ka mõned teadusseltsid).

Rahvusvaheline organisatsioonEesti kontaktorgan
Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF), Euroopa loodusteaduslike kogude konsortsiumEesti teaduste akadeemia
fülogeneetika ja süstemaatika komisjon
Kontakt: Urmas Kõljalg
European Chemical Society (EuChemS), Euroopa Keemiaseltside Föderatsioon Eesti keemiaselts
Kontakt: Margus Lopp, Jaak Järv
info@keemiaselts.ee
European Marine Board, Euroopa merekomiteeEesti teaduste akadeemia mereteaduste komisjon
Kontakt: Tarmo Soomere
European Physical Society (EPS), Euroopa füüsikaühingEesti füüsika selts
Esimees: Kaido Reivelt
European Polar Board (EPB), Euroopa polaarnõukoguEesti polaaruuringute komisjon
Kontakt: Rein Vaikmäe
European Sociological Association (ESA), Euroopa sotsioloogia liit
International Sociological Association (ISA), Rahvusvaheline sotsioloogia liit
Eesti sotsioloogide liit
Kontakt: sotsioloogideliit@gmail.com
The European Association for the Study of Religions (EASR) Euroopa religiooniuuringute assotsiatsioon

International Association for the History of Religions (IAHR), Rahvusvaheline religiooniajaloo assotsiatsioon
Eesti akadeemiline usundiloo selts
Kontakt: Madis Arukask
International Astronomical Union (IAU), Rahvusvaheline astronoomialiitEesti rahvuslik astronoomia komitee
Kontakt: Laurits Leedjärv
International Association of Geomorphologists (IAG), Rahvusvaheline geomorfoloogide assotsiatsioonRahvusvahelise geomorfoloogide assotsiatsiooni Eesti rahvuslik komitee
Kontakt: Tiit Hang
International Federation of Automatic Control (IFAC), Rahvusvaheline automaatjuhtimise föderatsioonEesti inseneride liit/Eesti süsteemiinseneride selts
Kontaktisik: Sven Nõmm
International Geographical Union (IGU), Rahvusvaheline geograafia liitEesti Geograafia Selts
Kontakt: Hannes Palang
geograafiaselts@gmail.com
International Mathematical Union (IMU),  Rahvusvaheline matemaatikaunioonEesti matemaatika komitee
Kontakt: Mati Abel
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Rahvusvaheline geodeesia ja geofüüsika liitEesti geofüüsika komitee
Kontakt: Piia Post
International Union of Geological Sciences (IUGS), Rahvusvaheline geoloogiateaduste liitEesti geoloogia rahvuskomitee
Kontakt: Kalle Kirsimäe
International Union of History and Philosophy of Science, Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science (IUHPS/DLMPS), Rahvusvahelise teadusajaloo ja teadusfilosoofia ühenduse teaduse loogika, metodoloogia ja filosoofia osakondTeadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühenduse teadusfilosoofia ja -metodoloogia osakond
Kontakt: Peeter Müürsepp 
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), Rahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liitRahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liidu Eesti rahvuskomitee
Kontakt: Marco Kirm
International Union for Quaternary Research (INQUA), Rahvusvaheline kvaternaariuuringute liitRahvusvahelise kvaternaariuuringute liidu Eesti rahvuslik komitee (ESTQUA)
Kontakt: Tiit Hang
International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM), Rahvusvaheline teoreetilise ja rakendusmehaanika liitEesti rahvuslik mehaanika komitee
Kontakt: Andrus Salupere
Thesaurus Linguae Latinae (TLL)Eesti teaduste akadeemia
Kontakt: Janika Päll
World Energy Council (WEC) Maailma EnergeetikanõukoguMaailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee
Kontakt: Andres Siirde