Rahvusvaheliste organisatsioonide Eesti kontaktorganid

Akadeemia toetab Eesti teadlaskonna sidemeid rahvusvaheliste erialaliitudega, pidades prioriteetseks kontakte ISC liikmesorganisatsioonidega. Üheks konkreetseks  toetusviisiks on erialaliitude liikmemaksude tasumine haridus- ja teadusministeeriumi sihteraldiste abil.

Eesti teadlaste esindamiseks rahvusvahelistes erialaliitudes on loodud rahvuskomiteed (seda rolli täidavad ka mõned teadusseltsid).

Rahvusvaheline organisatsioonEesti kontaktorgan
Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF), Euroopa loodusteaduslike kogude konsortsiumEesti teaduste akadeemia
fülogeneetika ja süstemaatika komisjon
Kontakt: Urmas Kõljalg
urmas.koljalg@ut.ee
European Chemical Society (EuChemS), Euroopa Keemiaseltside Föderatsioon Eesti keemiaselts
Kontakt: Margus Lopp, Jaak Järv
info@keemiaselts.ee
European Marine Board, Euroopa merekomiteeEesti teaduste akadeemia mereteaduste komisjon
Kontakt: Tarmo Soomere tarmo.soomere@cs.ioc.ee
European Physical Society (EPS), Euroopa füüsikaühingEesti füüsika selts
Esimees: Kaido Reivelt
kaido.reivelt@ut.ee
www.fyysika.ee/efs/
European Polar Board (EPB), Euroopa polaarnõukoguEesti polaaruuringute komisjon
Kontakt: Rein Vaikmäe
rein.vaikmae@taltech.ee
International Astronomical Union (IAU), Rahvusvaheline astronoomialiitEesti rahvuslik astronoomia komitee
Kontakt: Laurits Leedjärv
leed@aai.ee
www.aai.ee/ERAK/ERAK.html
International Association of Geomorphologists (IAG), Rahvusvaheline geomorfoloogide assotsiatsioonRahvusvahelise geomorfoloogide assotsiatsiooni Eesti rahvuslik komitee
Kontakt: Tiit Hang
tiit.hang@ut.ee
International Federation of Automatic Control (IFAC), Rahvusvaheline automaatjuhtimise föderatsioonEesti inseneride liit/Eesti süsteemiinseneride selts
Kontaktisik: Sven Nõmm
sven@cc.ioc.ee
International Geographical Union (IGU), Rahvusvaheline geograafia liitEesti Geograafia Selts
Kontakt: Hannes Palang
geograafiaselts@gmail.com
International Mathematical Union (IMU),  Rahvusvaheline matemaatikaunioonEesti matemaatika komitee
Kontakt: Mati Abel
mati.abel@ut.ee
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Rahvusvaheline geodeesia ja geofüüsika liitEesti geofüüsika komitee
Kontakt: Piia Post
piia.post@ut.ee
International Union of Geological Sciences (IUGS), Rahvusvaheline geoloogiateaduste liitEesti geoloogia rahvuskomitee
Kontakt: Kalle Kirsimäe
kalle.kirsimae@ut.ee
International Union of History and Philosophy of Science, Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science (IUHPS/DLMPS), Rahvusvahelise teadusajaloo ja teadusfilosoofia ühenduse teaduse loogika, metodoloogia ja filosoofia osakondTeadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühenduse teadusfilosoofia ja -metodoloogia osakond
Kontakt: Peeter Müürsepp pee, ter.muursepp@taltech.ee
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), Rahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liitRahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liidu Eesti rahvuskomitee
Kontakt: Marco Kirm
marco.kirm@ut.ee
International Union for Quaternary Research (INQUA), Rahvusvaheline kvaternaariuuringute liitRahvusvahelise kvaternaariuuringute liidu Eesti rahvuslik komitee (ESTQUA)
Kontakt: Tiit Hang
tiit.hang@ut.ee
International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM), Rahvusvaheline teoreetilise ja rakendusmehaanika liitEesti rahvuslik mehaanika komitee
Kontakt: Andrus Salupere
salupere@ioc.ee
Thesaurus Linguae Latinae (TLL)Eesti teaduste akadeemia
Kontakt: Janika Päll, janika.pall@ut.ee
World Energy Council (WEC) Maailma EnergeetikanõukoguMaailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee
Kontakt: Andres Siirde, andres.siirde@taltech.ee