Varasemad konverentsid

16. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „GENES: FROM THE PAST TO THE FUTURE“

Vilnius, 2.-3. mai 2019

Konverentsi korraldas Leedu teaduste akadeemia. Eesti teaduste akadeemiast osalesid president Tarmo Soomere ja akadeemik Andres Metspalu, kes pidas ettekande „From biobanks to personalised medicine“. Eesti noorte teaduste akadeemiat esindas konverentsil Tuul Sepp. Baltimaade teaduste akadeemiate medali pälvis medali inimese geneetika professor Maris Laan Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudist.

Täpsemalt vt programmi ja konverentsi kajastust Leedu teaduste akadeemia kodulehel.

Prof. Maris Laan, Tartu ülikool, Balti akadeemiate medali laureaat 2019; Prof. Zenonas Dabkevičius, Leedu teaduste akadeemia; Foto: Leedu teaduste akadeemia

15. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „THE FUTURE OF TEACHER EDUCATION IN THE BALTIC REGION: TOWARDS RESEARCH BASED TEACHER EDUCATION“

Helsingi, 30.-31. märts 2017

Konverentsi korraldas Soome teaduste akadeemia. Eesti teaduste akadeemiat esindasid president Tarmo Soomere ning informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja akadeemik Jakob Kübarsepp. Konverentsi programm leitav siin.

Konverentsist osavõtjad Säätytalos. Foto: Soome Teaduse ja Kirjanduse Akadeemia

14. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „ACADEMIES OF SCIENCES FOR RESEARCH AND INNOVATION: PAST AND FUTURE“

Riia ja Jelgava, 20.-21. aprill 2015

Konverentsi korraldas Läti teaduste akadeemia. Lisaks Baltimaadele olid konverentsil esinejad Saksamaalt (teaduste akadeemia Leopoldina), Norrast, Poolast, Slovakkiast. Eesti teaduste akadeemiat esindasid president Tarmo Soomere, peasekretär Margus Lopp, juhatuse liige Jüri Engelbrecht.

Kutsutud kõnelejatena esinesid akad Mart Kalm ettekandega „Artistic unity of the Baltic Sea Region countries“, akad Urmas Varblane ettekandega „Dependence on EU Structural funds in the Baltic Countries. Ways of Exit“. 

Läti teaduste akadeemia korraldatud XIV Balti vaimse koostöö konverentsi raames kirjutasid Eesti, Läti ja Leedu teaduste akadeemiate presidendid 21.04.2015 JElgavas alla kolmepoolse koostöölepingu protokolli.

Protokoll sätestab rakenduslikud tingimused aastateks 2015–2017. Koostöölepe sõlmiti aastal 1991; seda uuendatakse regulaarselt lisaprotokollide kaudu. 

Eesti, Läti ja Leedu teaduste akadeemiate presidendid allkirjastasid 21. aprillil kolmepoolse koostööleppe protokolli. . Fotol vasakult: Valdemaras Razumas (Leedu TA), Ojars Sparitis (Läti TA) ja Tarmo Soomere (Eesti TA). Foto: Eesti teaduste akadeemia

13. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „EUROPEAN RESEARCH AREA AND SMALL COUNTRIES“

Tallinn, 28.-29. jaanuar

Konverentsi korraldas Eesti teaduste akadeemia „Teaduse rahvusvahelistumise programmi“ rahalisel toel. Konverentsi avas akadeemia president Richard Villems.

Esimese päeva ettekanded:

 • „European Research Area – vision and implementation from Lithuania’s perspective“. Eugenijus Butkus, Leedu teadusagentuur/Leedu teaduste akadeemia
 • „The impact of global processes on science in small countries“. Andrejs Silinš, Läti Teeaduste akadeemia
 • „Science policy in Finland“. Marja Makarow, Soome akadeemia
 • „Why national and international academies are today so important“. Ivo Šlaus, Ülemaailmne kunsti ja teaduste akadeemia (WAAS), Horvaatia
 • „Cooperation among the scientists of the Baltic States in the priority scientific areas“. Andris Sternbergs, Läti teaduste akadeemia
 • „Baltic Sea – the bridge between many countries“. Tarmo Soomere, Eesti teaduste akadeemia
 • „Lithuanian studies in Europe with special reference to the Baltic countries“. Bonifacas Stundžia, Vilniuse ülikool/Leedu teaduste akadeemia
 • „Role of humanities in small countries“. Valter Lang, Eesti teaduste akadeemia
 • „The role of their diaspora in the smaller EU member states meeting the challenge of scientific research“. Eduards Bruno Deksnis, Läti teaduste akadeemia

Teise päeva ettekanded:

 • „On biodiversity studies“. Martin Zobel, Eesti teaduste akadeemia
 • „Materials science in Lithuania ‒ status, challenges and perspectives“. Sigitas Tamulevičius, Kaunase tehnikaülikool/Leedu teaduste akadeemia
 • „Science for policy Steven Bishop“. Londoni ülikooli kolledž/Eesti teaduste akadeemia
 • „Estonian Academy of Sciences – 75“. Jüri Engelbrecht, Eesti teaduste akadeemia

Ettekannetele järgnes diskussioon.

Tarmo Soomerele (Eesti), Andris Sternbergsile (Läti) ja Eugenijus Butkusele (Leedu) anti üle Balti teaduste akadeemiate medalid kolme teaduste akadeemia presidentide – Richard Villems, Valdemaras Razumas, Ojars Sparitis – allkirjadega.

12. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „SCIENCE AND SOCIETY“

Vilnius, 4.-5. november 2010

Konverentsi korraldas Leedu teaduste akadeemia.

11. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES OF THE BALTIC STATES“

Riia, oktoober 2007

Konverentsi korraldas Läti teaduste akadeemia.

10. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „THE BALTIC PAST, PRESENT AND FUTURE. HISTORY AND POLITICS, THE BALTIC SEA AS A BODY OF WATER AND SCIENTIFIC COLLABORATION AROUND THE BALTIC SEA“

Helsingi, 2005

9. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „GLOBALIZATION, EUROPE AND NATIONAL IDENTITY, WITH CONSIDERABLE ATTENTION PAID TO SCIENCE AND CULTURE OF SMALL COUNTRIES“

Vilnius, 2003

8. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE BALTIC STATES, RESEARCH STRATEGIES IN SMALL COUNTRIES, AND THE HUMANITIES DURING THE PAST DECADE“

Tallinn, 15.-16. juuni 2001

Konverentsi aukülaline oli president Lennart Meri.

7. BALTI VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS „THE HISTORY AND FUTURE PROSPECTS OF MUTUAL COOPERATION OF BALTIC STATES WITH PARTICULAR FOCUS ON THE PROTECTION OF INTELLECTUAL VALUES AND SCIENCE“

Riia, 1999

Konverentsi korraldas Läti teaduste akadeemia.