Konkurss Alma Tomingase medali laureaadile

Eesti teaduste akadeemia (TA) kuulutab välja kandidaatide esitamise seoses esmakordse Alma Tomingase medali väljaandmisega.

Vastavalt Alma Tomingase medali statuudile tunnustatakse sellega valdkondade ülest sünergiat edendanud Eesti tippteadlast, kes juhib või on juhtinud kõrgetasemelist interdistsiplinaarset teadus- ja arendustööd ja andnud märkimisväärse panuse noore teadlaspõlvkonna kasvatamisesse.

Alma Aline Tomingas (15.11.1900–29.01.1963) oli Eesti ravimiteadlane, kelle teaduslik huvi ühendas farmaatsia, botaanika ja analüütilise keemia. Tema elutööks oli ravimtaimede ja neist valmistatud droogide keemilise koostise uurimine, arendades farmakognoosia keemilist suunda. Alma Tomingas oli esimene eestlasest naisprofessor (1940) ja esimene Eesti naisakadeemik (1946).

Alma Tomingase medali kandidaate võivad esitada ühiselt kaks või rohkem akadeemikut eeldusel, et nad esindavad vähemalt kaht TA osakonda.
Esildis ja põhjendus (2–4 lk) kandidaadi sobivuse kohta Alma Tomingase medalile palun esitada TA kantseleisse Terje Tuisule, terje.tuisk@akadeemia.ee 30. septembriks 2023. Nominatsioonid on oodatud kõigist teadusvaldkondadest tippteadlaste kohta, kelle teadus- ja arendustöö on oma põhiolemuselt interdistsiplinaarne.

Esitatud kandidaate hindab TA naisakadeemikute kogu ning otsuse medali väljaandmise kohta teeb TA juhatus. Kandidaatide hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
(a) teadus- ja arendustöö kõrgetasemelisus;
(b) teadus- ja arendustöö interdistsiplinaarsus;
(c) doktorantide ja järeldoktorantide juhendamine;
(d) muu oluline teadus- või teadusadministratiivne tegevus.

Medali esimene laureaat kuulutatakse välja Alma Tomingase 123. sünniaastapäeval 15. novembril 2023, medali pidulik üleandmine toimub TA üldkogul 6. detsembril 2023.