Eesti-Ungari teaduskoostööprojektide taotlusvoor (2025–2027)

Eesti teaduste akadeemia koostöös Ungari teaduste akadeemiaga kuulutab välja taotlusvooru kolme-aastaste teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2025–2027. Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti ja Ungari teadlaste koostööd.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2024.

Projektipartnerid
Eestis on taotlused oodatud kõigi erialade ja uurimisvaldkondade teadlastelt, kes töötavad siin positiivselt evalveeritud teadusasutustes ning soovivad jätkata olemasolevat või alustada uut koostööd koostööpartneritega Ungaris.

Ungaripoolne partner peab olema Ungari teaduste akadeemia poolt tunnustatud teaduse tippkeskuste nimekirjas.

Kaetavad kulud
Koostööprojektide skeemis toetatakse vastastikuseid teadusvisiite. Teadusviitide raames korraldatakse ja kaetakse vastuvõtva akadeemia poolt külalisteadlase ööbimiskulud ja makstakse talle päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tingimustele.

NB! Selle skeemi raames ei kaeta Eesti teadlaste viisa- ega rahvusvaheliste sõitude kulusid ega ka teadustöö tegemise kulusid. Ungaris võivad tingimused olla erinevad, see sõltub organisatsioonist.

Taotluste esitamine
Eestis tuleb taotlus koos nõutud lisadega (sh projekti kirjeldus ja mõlema partneri poolt allkirjastatud deklaratsioon (võib allkirjastada nii elektrooniliselt kui ka paberil) esitada teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas: ta-konkursid.ee.

NB! Sama sisuga taotlus tuleb Ungaripoolsel partneril esitada Ungari teaduste akadeemiasse vastavalt nende tingimustele. Ka Ungarisse esitatava taotluse tähtaeg on 30. september 2024. Täpsem info Ungaris: Gergely Mészáros, e-post meszaros.gergely@titkarsag.mta.hu, tel +36 1 411 6154, +36 30 145 3403

Taotlemise etapid ja ajakava:

  • enne taotluse esitamist – kontakt asutusega (teadlastega), millega (kellega) soovitakse koostööd teha ja koos valmistada ette projekti sisu;
  • 30. september 2024 – taotluste esitamise tähtaeg nii Eestis kui Ungaris
  • oktoober–november – Eesti ja Ungari teaduste akadeemiad kinnitavad mõlemale poole esitatud taotluste nimekirjad, taotlused saadetakse hindamisele
  • detsember – Eesti TA välisvahetuse fondi nõukogu ja Ungari teaduste akadeemia teevad koos lõpliku otsuse taotluste rahuldamise kohta. Loodetavasti on tulemused teada enne jõule ja tehakse esimesel võimalusel taotlejatele teatavaks.

Lisainfo ja kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee