Eesti teaduste akadeemia tänukiri

Akadeemia tänukiri on akadeemia autasu, mida antakse tunnustuseks:

  • akadeemia töötajatele: pikaajalise ja kohusetundliku töö eest akadeemias; tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise või suurürituste eduka ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
  • teistele isikutele: pikaajalise kaasabi eest akadeemiale või osalemise eest akadeemia tegevuses; olulise erakorralise kaasabi eest akadeemiale tema ülesannete täitmisel või akadeemia ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.