Teaduste akadeemia medali saajad

Eesti teaduste akadeemia medalit antakse välja alates 1982. aastast. Aastail 2008 ja 2011–2018 medalit välja ei antud.

2023
Uno Lõhmus, Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liige
Ülle Sirk, Eesti teaduste akadeemia kantselei vastutav koordinaator
Urmas Tartes, pikaajaline Eesti teaduste akadeemia looduskaitse komisjoni esimees

2022
Krista Aru, Tartu ülikooli raamatukogu direktor
Andres Koppel, ETAgi endine juhatuse esimees
Malle Krunks, Tallinna tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris
Virve Kurnitski, Eesti teaduste akadeemia kirjastuse kauaaegne direktori asetäitja
Mart-Olav Niklus, Charles Robert Darwini teoste eesti keelde tõlkija
Jaan-Juhan Oidermaa, teadusajakirjanik

2021
Jaak Aaviksoo, akadeemik, TANi kauaaegne liige
Mart Saarma, akadeemik, TANi kauaaegne liige
Marti Aavik, Postimehe peatoimetaja, akadeemia sõber
Tiina Rahkama, 35 aastat akadeemias töötanud ja juhatust toetanud

2020
Maaja Vadi − Tartu ülikooli juhtimise professor
Anne Pöitel – akadeemia kauaaegne töötaja, akadeemia rahvusvaheliste suhete tugisammas
Riivo Sinijärv – teaduste akadeemia nõustaja, akadeemik Endel Lippmaa loengute vedur ja hing
Rait Maruste - Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liige, riigiõiguse aluste tutvustaja ja sisukas rakendaja

2019
Margus Lopp − akadeemia peasekretär 2014−2017, Eesti noorte teaduste akadeemia loomise korraldaja
Ülle Madise − õiguskantsler
Andres Kollist − Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu direktor
Erki Tammiksaar − ajaloolane
Helle-Liis Help − akadeemia kantselei endine keeletoimetaja

2010
Laurits Leedjärv, Tartu Observatooriumi direktor

2009
Vladimir Hižnjakov, akadeemia liige
Jaak Järv, akadeemia liige
Enn Mellikov, akadeemia liige
Leo Mõtus, akadeemia liige
Ergo Nõmmiste, TÜ füüsikainstituudi direktor
Peeter Tulviste, akadeemia liige
Raimund-Johannes Ubar, akadeemia liige
Helle Martinson, Eesti Teadusfondi rajajaid ja selle esimene tegevdirektor

2007
Ilmar Koppel, akadeemia liige
Arvo Krikmann, akadeemia liige
Agu Laisk, akadeemia liige
Endel Tulving, akadeemia välisliige
Haldur Õim, akadeemia liige

2006
Valdek Kulbach, akadeemia liige
Antero Jahkola, akadeemia välisliige
Els Oksaar, akadeemia välisliige
Mati Erelt, kauaaegne Tartu Ülikooli eesti keele professor

2004
Ene Ergma, akadeemia liige
Ain-Elmar Kaasik, akadeemia liige
Ülo Lumiste, akadeemia liige
Loit Reintam, akadeemia liige

2003
Ülo Niine, Teaduste Akadeemia Kirjastuse direktor
Georg Liidja, akadeemia liige

2002
Hans Küüts, akadeemia liige

2001
Ülo Lepik, akadeemia liige
Arvo Ots, akadeemia liige
August Eelmäe, Friedebert Tuglase Majamuuseumi kauaaegne juhataja

2000
Rein Küttner, akadeemia liige

1999
Jüri Engelbrecht, akadeemia liige
Ülo Jaaksoo, akadeemia liige
Linda Kongo, Eesti Loodusuurijate Seltsi kauaaegne teadussekretär
Aare Mäemets, EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur

1998
Mihhail Bronštein, akadeemia liige
Uno Mereste, akadeemia liige
Gennadi Vainikko, akadeemia liige
Juri Kann, TTÜ keemiainstituudi direktor
Andres Koppel, EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi endine direktor
Jaan-Mati Punning, TPÜ Ökoloogia Instituudi direktor
Tõnu Viik, Tartu Observatooriumi direktor
Asta Õim, Eesti Keele Instituudi direktor