Eesti teaduste akadeemia medal

Akadeemia kõrgeimaks autasuks on Eesti teaduste akadeemia medal, mida antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Alates aastast 1982 välja antava medali nimi muutus 1989. aastal koos akadeemia nime muutumisega ja on sellest ajast alates Eesti teaduste akadeemia medal.

1982–1989 oli medali nimi Eesti NSV teaduste akadeemia mälestusmedal, mille statuudi kohaselt anti seda ENSV TA töötajatele ja teistele isikutele teenete eest akadeemia ees seisvate ülesannete täitmises.