Eesti teaduse populariseerimise auhind

on Eesti teaduste akadeemia, Eesti teadusagentuuri ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt konkursi korras väljaantav auhind, mille eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist ning avaldada tunnustust silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks muutmisel või on edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu. Konkursi tingimusi vt teadusagentuuri kodulehelt.

2023. aasta konkurss

  • 2023. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf).
  • 2023. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemused (pdf).

2022. aasta konkurss

  • 2022. aasta Eesti teaduse populariseeimise auhinna riikliku konkursi tulemuste kinnitamine (pdf).
  • 2022. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 29.06.2022 nr 1.1-2/22/189.

2021. aasta konkurss

  • 2021. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemuste kinnitamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 10.11.2021 nr 1.1-2/21/323
  • 2021. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 28.06.2021 nr 1.1 2/21/176.

2020. aasta konkurss

  • 2020. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemuste kinnitamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 26.10.2020 nr 1.1-2/20/257.
  • 2020. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 29.06.2020 nr 1.1-2/20/150.
Tiiu Silla elutööpreemia pälvis akadeemik Jüri Engelbrecht. Foto: ETAg

Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest (6500 eurot) – Jüri Engelbrecht, kelle pikaajaline panus teaduse populariseerimisse Eestis on mõjutanud kogu ühiskonna arusaamist teadusest ja teaduse olulisusest.

2019. aasta konkurss

  • Haridus- ja teadusministri käskkiri 2019. a konkursi tulemuste kohta (pdf).
  • 2019. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 6.06.2019 nr 1.1-2/19/167