Anto Raukase stipendium

Stipendiumi eesmärk 
Akadeemik Anto Raukase stipendium on loodud energeetika ja füüsika erialade populariseerimiseks ning Lääne- ja Ida-Virumaa noorte arengu toetamiseks ja panuse andmiseks Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi algataja on Fermi Energia.

Eesti Teaduste Akadeemia (TA) kuulutab välja stipendiumi konkursi ja määrab stipendiumikomisjoni koosseisu. Stipendiumikomisjon koosneb TA energeetikakomisjoni nimetatud liikmetest ja stipendiumi fondi panustanud ettevõttete esindajatest. TA energeetikakomisjon on stipendiaatide valimise korraldaja

Stipendiumi sihtrühm
Stipendiumile saab kandideerida noor, kes on:
1) energeetika või füüsika bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppekavade esimese aasta üliõpilane;
2) omandanud keskhariduse Lääne-Virumaa või Ida-Virumaa õppeasutuses.

Stipendiumi suurus
Stipendium summas 2000 eurot antakse välja kahele tudengile aastas.

Stipendiumile kandideerimine
Pärast konkursi väljakuulutamist täidab kandidaat online-vormi akadeemia konkursside keskkonnas https://ta-konkursid.ee/ ning esitab hiljemalt 10. märtsil 2024. a sealtkaudu järgnevad dokumendid:

  1. Motivatsioonikiri, milles kandidaat selgitab ja põhjendab oma huvi füüsika, energeetika ja tuumaenergeetika vastu ning kirjeldab, kuidas ta soovib panustada valdkonna arengusse.
  2. Tõend ülikoolist (dekanaadist, instituudist või õppeosakonnast), mis tõestab üliõpilase staatust ja õpitavat eriala ning kinnitab, et üliõpilane õpib täiskoormusega ehk 75% esimese semestri õppekavast on läbitud.
  3. Gümnaasiumi või kutseõppeasutuse diplomi koopia (sh hinneteleht), mis tõendab Lääne-Virumaa või Ida-Virumaa õppeasutuses omandatud keskharidust.

Kontakt ja lisainfo teaduste akadeemias Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee

Anto Raukase stipendiumi statuut.
Anto Raukase stipendiumikomisjon.
Senised Anto Raukase stipendiumi saajad.

Stipendiumi fond
Stipendiumi fondile pani aluse Fermi Energia OÜ ja fond on panustamiseks avatud ettevõtetele, ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja eraisikutele. Stipendiumi fondi panustaja võib esitada stipendiaatide valiku eritingimusi.

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaama üks asutaja ning kandis kindlat veendumust, et Eesti rajab oma tuumajaama. Anto Raukas selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas elektritootmise mitmekesistamise vajadust tuumaenergiaga, tuumaelektrijaama keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.