Kommentaar raportile „Puidupõhise biomassi kasutamise mõjust kliimale ja elurikkusele“

Akadeemik, Eesti maaülikooli professor Veiko Uri andis lühikese kommentaari Teadusuuringute ühiskeskuse (Joint Research Centre) koostatud raportile „Puidupõhise biomassi kasutamise mõjust kliimale ja elurikkusele Euroopa Liidus“ „The use of woody biomass for energy production in the EU“. Kommentaariga saab tutvuda siin.