Ilmus akadeemik Tõnu Tannbergi koostatud koguteos Eesti sõjaajaloost

Tartu ülikooli kirjastuselt ilmus mahukas koguteos „Eesti sõjaajalugu. Valitud peatükke Vabadussõjast tänapäevani“, mille koostas Tartu ülikooli Eesti ajaloo professor ja akadeemik Tõnu Tannberg.

Kõigile ajaloohuvilistele mõeldud koguteoses heidetakse pilk Eesti sõjaajaloolisele arengule Vabadussõjast kuni tänapäevani. Lisaks 1918. aastal väljakuulutatud Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustanud Vabadussõjale  käsitletakse teoses ka Teise maailmasõja ja punavõimu militaarset jalajälge meie ajaloos ning kõige olulisemana rahuaegse riigikaitse ülesehitamist nii esimesel iseseisvusajal kui ka pärast Eesti iseseisvuse taastamist.

Raamat võtab kokku senise uurimistöö Eesti sõjaajaloo alal, kuid toob lugejateni ka palju varem kasutamata allikmaterjali.

Raamatu autoriteks on Eesti tunnustatud sõjaajaloolased.

Koguteos on rikkalikult illustreeritud nii fotode kui ka asjakohaste kaartide ja skeemidega.

Eesti sõjaajaloo koguteos on teoks saanud Eesti vabariigi kaitseministeeriumi rahastatud projekti „Eesti sõjaajalugu maailma sõjaajaloo arengute kontekstis“ toetusel.

Vaata lähemalt siit.