Ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti esseede ja ettekannete kogumik

Septembri alguses ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti esseede ja ettekannete kogumik komplekssetest sotsiaalsetest süsteemidest ja akadeemiatest „Complexity in Social Systems and Academies“.

Raamatu esimeses osas on kirjeldatud komplekssüsteemide käitumist üldiselt, kuid füüsikaliste süsteemide kõrval on tähelepanu pööratud eelkõige sotsiaalsetele süsteemidele, väärtustele ja haridusele. Selline analüüs on Maailma Kunsti ja Teaduse Akadeemia (WAAS) fookuses.

Kogumiku teine osa hõlmab rahvuslike akadeemiate tegevuse kirjeldus, toetudes autori kogemusele Euroopa Teaduste Akadeemiate Assotsiatsiooni (ALLEA) raames. Akadeemiad kõikide teadusvaldkondade esindajatena on komplekssüsteemide uuringutes ja rakendustes juhtival positsioonil.

Raamatu andis välja kirjastus Cambridge Scholars Publishing.

Rohkem infot siit.