Helen Eenmaa valiti Euroopa noorte teaduste akadeemiate teadusnõukogu presidendiks

Tartu Ülikooli õigusteadlane ja Eesti noorte teaduste akadeemia liige Helen Eenmaa valiti sel esmaspäeval Euroopa noorte teaduste akadeemiate teadusnõukogu YASAS (Young Academies Science Advice Structure) presidendiks. Ühtlasi valiti ta ka Euroopa teaduste akadeemiate võrgustikke koondava konsortsiumi SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) juhatuse liikmeks. Valik Helen Eenmaa kasuks oli ühehäälne, mis näitab Euroopa noorte akadeemiate tugevat toetust. 

Helen Eenmaa roll YASASe juhi ning SAPEA juhatuse liikmena on kanda hoolt selle eest, et aina enam soovitaks ja suudetaks poliitika kujundamisel ning teadusnõu kaasamisel arvesse võtta teadlaskarjääri alguses olevate teadlaste teadmisi. „Paremate otsuste tegemisel on oluline, et otsustusprotsessidesse oleksid kaasatud just need teadlased, kellel on otsustega seotud teemadest kõige sügavam arusaam. Tihti on nendeks noored teadlased,“ ütles Helen Eenmaa.

 „Selline auväärne ametikoht on tunnustuseks Eesti noorteadlastele ja meie teadusorganisatsioonidele, avardades Eesti teaduse võimalusi ning kõlapinda maailmas,“ sõnas Eesti noorte teaduste akadeemia president Toomas Vaimann.

Euroopa Komisjoni teadusnõustamise mehhanismis kannab SAPEA olulist rolli, pakkudes koos peateadusnõustajate grupiga sõltumatut teaduspõhist sisendit poliitiliste otsuste kujundamiseks. SAPEA konsortsium koosneb kuuest Euroopa teaduste akadeemia võrgustikust: Academia Europea, ALLEA, Euro-CASE, FEAM, EASAC ja YASAS.