Globaalmuutuste akadeemikuks kandideerib kaheksa teadlast

Eesti teaduste akadeemia juhatus kinnitas kaheksa kandidaati globaalmuutuste akadeemiku kohale.

Akadeemikuks kandideerivad:

  • Tartu ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen
  • Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi kaasatud professor ning University College Londoni professor Rainer Kattel
  • Tartu ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull
  • Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi kaugseire ja mereoptika professor Tiit Kutser
  • Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor ning loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juhataja Ülo Mander
  • Tartu ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor ning semiootika osakonna juhataja Timo Maran
  • Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi keskkonnatervishoiu professor, kestliku arengu keskuse juhataja ja Umeå ülikooli teadur Hans Orru
  • Tallinna ülikooli ökohüdroloogia professor ja ökoloogia keskuse juhataja Jaanus Terasmaa.

„Esimest korda otsib akadeemia endale täiendust mitte täpselt fikseeritud teadusvaldkonna esindaja näol, vaid missioonipõhist tippteadlast, kelle töö keskendub ühe nii Eesti kui ka kogu inimkonna ees seisva suure väljakutse lahtimõtestamisele ja sellele lahenduste otsimisele,“ ütles akadeemia president Tarmo Soomere. „Globaalmuutused puudutavad kõiki ja ulatuvad läbi kõigi teadusharude. Nendele adekvaatne reageerimine on teaduste akadeemia missiooni üks osa: aidata kaasa Eesti teaduse ning riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu küsimuste lahendamisele.“

Üles seatud kandidaadid tutvustavad end 4. aprillil toimuval konverentsil, mis kantakse otse üle akadeemia veebilehel.

Uue akadeemiku valimised kuulutati välja jaanuari lõpus. Konkursi tähtajaks, 10. märtsiks laekus akadeemiasse üheksa nõuetele vastavat avaldust kaheksale kandidaadile. Kandidaatide seast teevad akadeemikud valiku teaduste akadeemia üldkogul 17. aprillil. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Akadeemikukandidaatide esitamise õigus on Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel, samuti akadeemia liikmetel.

Kandidaatide nimekirja ja tutvustava info leiab teaduste akadeemia veebilehelt.

Rohkem infot akadeemikute valimise kohta.