Euroopa teadusnõustajad: Ülemineku eest jätkusuutlikule toidutarbimisele ei peaks vastutama vaid tarbijad

Hiljutises raportis annavad teadlased Euroopa Komisjonile nõu, kuidas muuta toidutarbimist tervislikumaks ja jätkusuutlikumaks. Raportis käsitletakse peamisi inimeste toidutarbimist mõjutavaid valdkondi nagu näiteks hinnakujundus, kättesaadavus, koostis ning sotsiaalne ja digitaalne keskkond.

Euroopa praegune toidusüsteem avaldab keskkonnale suurt mõju. Samuti on ebakvaliteetne toitumine seotud haigestumise, rasvumise ja ülekaalulisuse riskiga, mis mõjutab umbes 60% Euroopa riikide täiskasvanutest ja 30% lastest.

Kuigi Euroopa Liit on peamiselt keskendunud tarbijate paremale teavitamisele, ei ole see ekspertide hinnangul piisav. Inimeste toiduvalik tuleneb paljudest teguritest. Teadlaste soovitusel tuleks tarbijat koormamata teha jätkusuutliku ja tervisliku toidu valik lihtsaks ja taskukohaseks kogu toidukeskkonda käsitlevate poliitikate abil. Raporti keskne sõnum toob esile, et Euroopa peab tervise- ja jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmiseks muutma viisi, kuidas toitu toota, tarnida ja tarbida ning seda ei saa jätta täielikult tarbija otsustada.

Eksperdid soovitavad mitmeid tõenduspõhiseid meetmeid, tuues muuhulgas esile järgmised võtmetegurid:

  • Hinnakujundus. Siia kuuluvad suhkru- ja lihamaks, toodete hinnakujundus vastavalt nende keskkonnamõjule, samuti tervislike ja jätkusuutlike alternatiivide madalam maksustamine.
  • Kättesaadavus ja nähtavus.Tervislikku ja jätkusuutlikku toitu valitakse sagedamini, kui see on nähtaval kohal. Regulaarselt tarbitavate ebatervislike või mittejätkusuutlike toiduainete reklaamimist tuleks piirata. Vabatahtlikud juhised selles valdkonnas ei ole olnud tõhusad.
  • Koostis. Ebatervisliku rasva-, suhkru- ja soolasisalduse vähendamine ning rohkem taimseid alternatiive võib olla kasulik, kuid ainult juhul, kui need meetmed on kohustuslikud ja kõikehõlmavad. Varasemate vabatahtlike kokkulepete mõju on jäänud piiratuks.

Oluline on luua keskkond, mis võimaldab kõigil sidusrühmadel töötada tervisliku ja jätkusuutliku toidu eesmärgi nimel, järgides õiglasi eeskirju. Selline lähenemisviis võib aidata ületada ka praegusest süsteemist kasu saajate vastuseisu.

Euroopa akadeemiate teadusnõukogu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) raporti „Towards sustainable food consumption“ leiab siit: https://sapea.info/topic/food-consumption/