Euroopa noorte akadeemiad soovivad suurendada oma panust teadusnõustamisse

Möödunud nädalal toimus noorte teaduste akadeemiate teadusnõukogu YASAS (Young Academies Science Advice Structure) üldkogu, kus tutvustati käimasolevat liitumisprotsessi Euroopa akadeemiate teadusnõukoguga SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), vastavate töögruppide ekspertide valikuprotsessi ning organisatsiooni arengustrateegiat koostöö ja teadusdiplomaatia valdkonnas.

YASAS ühendab neljateistkümmet noorte teaduste akadeemiat eesmärgiga toetada omavahelist koostööd ning tugevdada noorte teadlaste häält Euroopa teaduspoliitikas ja -nõustamises.

Ühinemine SAPEAga võimaldab YASASel anda oma panus Euroopa Komisjoni teadusnõustamisse. SAPEA ühendab praegu viit Euroopa teadusakadeemia võrgustikku ning YASASe kui teadlaskarjääri alguses olevate noorte akadeemikute ühenduse lisandumine kuuenda liikmena tugevdab teadusnõustamist Euroopas veelgi.

Eesti noorte teaduste akadeemia esindajana osales üldkogul juhatuse liige, Tartu ülikooli IT-õiguse teadur Helen Eenmaa. „YASAS on organisatsiooni rolli ja ülesanded SAPEAs ning Euroopa Komisjoni teadusnõustamises juba üksikasjalikult läbi mõelnud,” ütles Eenmaa. „Oleme konsortsiumi SAPEA+ koosseisus aktiivselt kaasatud SAPEA ja Euroopa Komisjoni uue koostööperioodi ning sellega seotud Euroopa Horisondist rahastatava lepingu ettevalmistamisse. YASAS juhib SAPEA+ konsortsiumis noorteadlaste teadusnõustamisse kaasamisega seotud tööpaketti ning keskendub koostöös läbivalt kaasamise, läbipaistvuse ja avatud teaduse teemadele.”