Kuidas saada Eesti noorte teaduste akadeemia liikmeks?

Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA) liikmeskond koosneb tegevliikmetest ja toetajaliikmetest. Tegevliikmeteks on doktorikraadiga Eesti teadlased, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide täitmisele. Liikmelisus lõppeb 41. eluaasta täitumisel või aktiivse osaluse lõppemisel. Vabanenud kohtadele valitakse aktiivsete noorte teadlaste seast igal aastal uued liikmed. Liikmeks saamise võimalusi kajastatakse siinsel kodulehel ja Facebookis. 

ENTA toetajaliikmeks on füüsiline või juriidiline isik Eestist või välismaalt, kes toetab ühingu tegevust. Toetajaliikmetel on tegevliikmete õigused, välja arvatud hääleõigus. Ühingu toetajaliikme võtab juhatus vastu oma otsusega. Toetajaliikmeks astumiseks tuleks saata sellekohane sooviavaldus aadressile enta@akadeemia.ee.