Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatüki § 20–24 kommentaaride esitlus

29. jaanuaril 2024 kell 11.00–13.00 toimub Riigiprokuratuuri saalis (Wismari 7, Tallinn) Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatüki § 20–24 kommentaaride esitlus. Üritus kantakse otse üle akadeemia veebis.

Palume kohapeal osavõtust teada anda hiljemalt 25. jaanuaril SIIN.

Põhiseaduse § 20–24 sätted käsitlevad menetluspõhiõigusi nagu isikuvabadus, isikupuutumatus, õigused vabaduse võtmisel, sh õigus kaitsjale, süütuse presumptsioon, seaduslikkuse põhimõte karistusõiguses, topeltkaristamise keeld ja põhiõigused kohtumenetluses.

Esitluse avavad riigi peaprokurör Andres Parmas ja Euroopa Kohtu kohtujurist, kommentaaride toimetaja Priit Pikamäe. Põhiseaduse § 20–24 kommentaare tutvustab üks kommentaaride autoritest Allan Plekksepp.

Järgnevas arutelus osalevad Priit Pikamäe, Andres ParmasAllan Plekksepp, Tartu ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna juhataja Anneli Soo ja Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Markus Kärner.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid ilmuvad alates 2022. aasta novembrist üksikute peatükkide ja osade kaupa. Lugejad saavad kasutada veebilehel pohiseadus.riigioigus.ee seni ilmunud osade kommentaare. Muuhulgas leiab kommentaarid Riigi Teatajas avaldatud Eesti Vabariigi põhiseaduse teksti juures.

Kommentaarid on mõeldud eelkõige seadusandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kohtunikele ja juristidele. Avalikkuse ette jõuavad need üksikute peatükkide ja osade kaupa. Kommentaaride koostamisel osaleb suur hulk tunnustatud juriste, samuti uusi nimesid riigiõigusteaduses.

Põhiseaduse kommentaarid on Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali väljaanne, mis ilmub justiitsministeeriumi rahalisel toetusel.