Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professorite valimiseks

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel keskenduda erialalistele teadusuuringutele.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud vanemteaduri ja/või professorina või nendega võrdsustatud ametikohtadel kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktoriväitekirju. Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edu uurimistoetuste saamisel ja täitmisel. Valitud kandidaadi, Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping uurija-professori ametikoha avamiseks.

Uurija-professorid valitakse kolmeks aastaks (2022–2024). Uurija-professori toetus aastal 2020 oli 33 554 eurot ja 2021. aastal 40 000 eurot; eeldatavasti kehtib see ka järgmiste aastate kohta, täpsed summad selguvad akadeemia eelarve kinnitamisel.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita osalusvorm hiljemalt 1. novembriks 2021 aadressil https://ta-konkursid.ee, mille kaudu esitada:

 Lisainfo Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee