Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus otsib teadusajakirjade tegevtoimetajat

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus otsib oma meeskonda TEADUSAJAKIRJADE TEGEVTOIMETAJAT (Estonian Journal of Earth Sciences ja Estonian Journal of Archaeology), kelle ülesanneteks on:

 • ajakirjanumbrite komplekteerimine vastavalt kokkulepitud ajakirja mahule ja ilmumissagedusele;
 • artiklite ja ajakirjanumbrite õigeaegse valmimise tagamine;
 • artiklite õigeaegse kodulehele ülespaneku tagamine ning artiklite kõigisse vajalikesse andmebaasidesse jõudmise tagamine;
 • suhtlemine ja kirjavahetus artiklite autoritega (nii eesti kui inglise keeles), artiklite töössevõtmise/tagasilükkamise korraldamine, artiklite registreerimine ja säilitamine;
 • artiklite retsenseerimise korraldamine;
 • retsenseeritud artiklite edastamine keeletoimetajatele jt asjassepuutuvatele töötajatele;
 • tööga seotud arvete ettevalmistamine ja laekumiste jälgimine;
 • osalemine ajakirjade turundust puudutavas töös;
 • kodulehel ajakirju puudutava info perioodiline kaasajastamine.

Tööaeg: osalise koormusega, 50%.

Töökoht: Kohtu 6, Tallinn, võimalik teha ka kaugtööd.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 •  Sul on kõrgharidus ning eelnev töökogemus, mis toetab ametikoha ülesannetega edukalt toimetulemist;
 • oled hea suhtleja;
 • oled suurepärase suulise ja kirjaliku väljendusoskusega;
 • valdad heal tasemel eesti ja inglise keelt;
 • oled süsteemne, oma töö oskuslik planeerija, järjekindel ja vastutustundlik.

Kasuks tuleb:

 • varasem kokkupuude teadusartiklitega;
 • kõrgharidus mõnel loodusteaduste erialal.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja hiljemalt 7. veebruaril aadressile info@eap.ee

Lisainfo: Piret Lukkanen, direktor
e-mail piret.lukkanen@eap.ee, tel 512 3108.

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus on Eesti Teaduste Akadeemia allasutus. Kirjastus annab välja seitset rahvusvaheliselt eelretsenseeritavat ja juhtivates andmebaasides kajastatud teadusajakirja.