Eesti teaduste akadeemia ja Eesti noorte teaduste akadeemia sõlmisid assotsiatsioonilepingu

Eesti teaduste akadeemia ja Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA) allkirjastasid eile assotsiatsioonilepingu.

Teaduste akadeemia ja noorte teaduste akadeemia on otsustanud koos pingutada selle nimel, et maailm oleks elamiseks üha parem paik. Edenemine on kiirem siis, kui eri taseme teaduspoliitilistes otsustuskogudes on esindatud teadlaste eri põlvkonnad. Olulisel kohal on koostöö akadeemiate seisukohtade väljatöötamiseks rahvusvahelise teadusnõustamise institutsioonides.

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ütles, et noorte teaduste akadeemia käivitamise sihiks oli teadlaste ja nende saavutuste tihedam lõimimine ühiskonnaga. „Sellist laadi ühendused toetuvad meie parimatele noortele ajudele, kes on jõudnud oma erialal tipu lähedale ning samas soovivad aktiivselt suhestuda ühiskonnaga. See on koht neile, kes tahavad maailma muuta. Nimelt nende mõtete, jõulise esindatuse kaudu teaduspoliitikas ja ühiskonnas, aga ennekõike nende visioonide realiseerimise kaudu ühise töö läbi oleme tulevikus palju rikkamad,” sõnas Soomere.  

„ENTA on Eesti teaduste akadeemia initsiatiivil ellu kutsutud ja tihedam koostöö läbi ühiste eesmärkide sõnastamise ja tegevuste elluviimise tugevdab veelgi noorteadlaste häält ühiskonnas, luues seeläbi noortele teadlastele paremad võimalused akadeemilise maailma ja ühiskonna kujundamisel kaasa rääkimiseks,” ütles Eesti noorte teaduste akadeemia president Maarja Grossberg.

Eesti teaduste akadeemiaga võivad assotsieeruda tema struktuuri mittekuuluvad teadus-, arendus- ja kultuuriasutused ning teadusseltsid, kelle tegevus ja eesmärgid on kooskõlas akadeemia tegevuse ja eesmärkidega.

Alates 1998. aastast on akadeemia sõlminud assotsieerumislepingud kaheksa asutusega ja 23 organisatsiooniga