Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis akadeemik Andres Metspalu

Täna anti pidulikul auhinnagalal üle selleaastased Eesti teaduse populariseerimise auhinnad. Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest pälvis akadeemik, Tartu Ülikooli genoomika ja biopankade professor ja Eesti geenivaramu looja Andres Metspalu. Eesti Teadusajakirjanike Seltsi sõbra auhinna „Ökul" sai akadeemik ja Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer.

Andres Metspalu nimega on vahetult seotud Eesti elanikkonnapõhise geenivaramu ideestiku sünd ning selle realiseerimine. Andres Metspalu teeneks on samuti geenitehnoloogia eriala ja õppesuuna rajamine Eestis. Tema pikaajaline panus geenitehnoloogia arengusse Eestis ja teaduse populariseerimisse on mõjutanud kogu ühiskonna arusaamist teadusest ja teaduse olulisusest. Eeskätt tuleb tema teaduse populariseerimise tegevust seostada teadustulemuste olulisuse selgitamisel poliitikutele, aga ka laiemale avalikkusele geenide ja DNA tutvustamisel.

Andres Metspalu on tegutsenud aastaid mitmekülgselt teaduskommunikatsiooni nimel. Näiteks on tema eestvedamisel alates 2000. aastast Tartus korraldatud kõrgetasemelist teaduskonverentsi „Geenifoorum“, kuhu kutsutakse esinema inimesegeneetika asjatundjaid kogu maailmast. Ta on aktiivselt tutvustanud inimese geneetikat, personaalset meditsiini ja geenivaramut meediakanalites, esinenud arvukate avalike loengutega, osalenud Paide arvamusfestivalil jne. Tema ühiskondlikku aktiivsust märgib ka 2020. aasta Tartu Postimehe Tartu ja Tartumaa mõjukate edetabeli kolmas koht.  

Geenivaramu idee elluviimine on nõudnud aastatepikkust tööd, kus tippteadlase arusaam geenitehnoloogia olulisusest rahvatervishoiu kui ühiskonna elujõu põhitegurina on jõudnud otsustajateni ja realiseeritud personaalmeditsiini ühe olulise tugisambana. Andres Metspalu järjekindel tegevus viis selleni, et aastatuhande vahetusel (2000) võttis Riigikogu vastu inimgeeniuuringute seaduse. Tema edasine tegevus oli suunatud geenivaramu töö käivitamisele ja tutvustamisele ühiskonnas. Geenivaramuga vabatahtlikult liitunute arv (üle 210 000) on märkimisväärne. See arv tähendab tegelikult neid, kelleni on jõudnud sõnum geenipanga olulisusest tervishoiu tagamisel. Mitte kõik suurepärased teadustulemused pole jõudnud sellise ühiskondliku tunnustuseni ja selles on kahtlemata Andres Metspalu suur teene. 

Eduka ja rohkelt viidatud teadustöö kõrval on ta täitnud olulisi teaduskorralduslikke ametikohti ja ülesandeid nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Eesti teaduse populariseerimise ja teadusajakirjanike seltsi auhinnad anti täna üle Tartus VSpa konverentsikeskuses toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Teaduskommunikatsioon liigutab…”.

Varem on akadeemikutest teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvinud Jüri Engelbrecht (2020) ja Ene Ergma (2017).