Eesti looduse mõttekoja loengusarjas tutvustatakse loodusteaduslikke doktoritöid

Mai lõpus saab alguse Eesti looduse mõttekoja loengusari, mille eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele Eesti ülikoolides kaitstud loodusteaduslikke, aga ka teiste valdkondade doktoritöid. Kaks korda kuus toimuvates 45-minutilistes loengutes esitlevad oma teadustööd Tartu ülikooli, Eesti maaülikooli, Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli doktorandid.

„Meie kõrgkoolides kaitstakse suurepäraseid teadustöid,“ rääkis looduseuurijate seltsi president ja Eesti looduse mõttekoja üks eestvedajaid, akadeemik Urmas Kõljalg. „Tahaksime, et nendest saaks osa võimalikult suur hulk inimesi ja selleks olemegi uue sarja ellu kutsunud. Loengute lisaväärtuseks on eesti teaduskeele ja oskussõnavara areng, mille nimel teeme tihedat koostööd Eesti keele instituudiga.“

Kõiki loenguid saab vaadata nii reaalajas otseülekandena kui ka hiljem salvestisena UTTV arhiivist. Loengusarja ühe koostööpartneri, Tartu ülikooli raamatukogu abiga andmebaasistatakse doktoritöödes kasutatud eestikeelsed terminid, mis tehakse avaandmetena kõigile kättesaadavaks.

„Loodame väga, et meie teaduse saavutused jõuavad loengute abil paremini ka innovatsiooniga tegelevate ettevõtjateni,“ sõnas Kõljalg. „Kindlasti väärivad meie noorte teadlaste tööd edasisi arutelusid, sest potentsiaali aidata kaasa meie riiki ja ühiskonda edasi viivatele uutele lahendustele on neis igal juhul.“

Loengusarja avaettekande teeb 27. mail Elin Soomets Tartu ülikoolist. Ta räägib oma doktoritööst „Suunisliigid märgalakoosluste taastamisel“ („Focal species in wetland restoration“), mille ta kaitses 11. septembril 2020. Esimesed loengud toimuvad Tartu ülikooli raamatukogu konverentsikeskuse suures saalis, pärast looduseuurijate seltsi maja remonti aga juba sealsetes ruumides. Tallinnas saab reaalajas esitlusi ja ülekandeid jälgida Tallinna Ülikooli raamatukogu saalis.

Lisaks Tartu ülikoolile, Eesti maaülikoolile, Tallinna ülikoolile, Tallinna tehnikaülikoolile ning Eesti nelja suuremat ülikooli ühendavale doktorikoolile tehakse projekti käigus koostööd ka Eesti teaduste akadeemia, Tartu linna ja Eesti kunstiakadeemiaga.