Eesti looduse mõttekoja loengusari jätkub Ants Tulli ettekandega

Kolmapäeval, 23. novembri kell 15.30 esineb Eesti Looduseuurijate Seltsi saalis (Struve 2, Tartu) Ants Tull ettekandega oma Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituudis tänavu augustis kaitstud doktoritööst „Kodu- ja metsloomadega levivad zoonootilised siseparasiidid Eestis“.

Eesti looduse mõttekoja loengusarja raames toimuvat ettekannet saab otse vaadata UTTVs ja Facebookis.

Lemmikloomade ja inimese vaheline side on tänapäeval kujunenud enneolematult sotsiaalseks. Enamik suhtub koertesse-kassidesse nagu pereliikmesse, kellega jagatakse eluruumi ja toitu. Paraku jagatakse ka samu patogeene, näiteks zoonootilisi siseparasiite, kes levivad ulukitelt (nt punarebane, šaakal, hunt) looduses hulkuvatele lemmikloomadele ja edasi inimesele.

Ants Tulli doktoritöö eesmärk oli uurida metsloomade ja kasside-koertega levivaid nugilisi maa- ja linnakeskkonnas ning nende peamisi levikuteid mõjutavaid tegureid. Hinnati, kui suur osa loomadest on nakatunud ning milliseid (zoonootilisi) siseparasiite esineb. Lisaks võrreldi linna- ja maakasside ning koerte parasitofaunat, samuti selle kattuvust koertel ja ulukkiskjalistel ning vaadeldi toitumise mõju nakkusele.

Eesti looduse mõttekoja loengusarja eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele Eesti ülikoolides kaitstud loodusteaduslikke doktoritöid.