Eesti hakkab juhtima Euroopa peateadurite foorumit

1. juulil 2020 algab Eesti teaduste akadeemia presidendil Tarmo Soomerel Euroopa peateadurite foorumi (European Science Advisors' Forum, ESAF) eesistumise aeg. 

Euroopa peateadurite foorum on mitteformaalne võrgustik, mis koondab eksperte ja teadlasi, kellel on riigi tasemel mandaat ja vastutus teadusnõustamiseks või selle korraldamiseks. Suure osa selle foorumi liikmetest moodustavad riikide peateadurid ning teaduste akadeemiate ja teadusagentuuride juhid. Sinna kuuluvad ka mõned riigistruktuuride esindajad või vastava mandaadiga ülikooli professorid.

Neli aastat oli selle kogu eesistujaks Hollandi kuningliku teaduste akadeemia president Wim van Saarloos. Alates 1. juulist on see austav ja vastutusrikas ülesanne Eesti teaduste akadeemial.

Vt ESAF-i kohta: https://esaforum.eu/about/