Eesti COST-is osalemise 25. aastapäeva konverents

16. mail 2022 kl 10.30–16.00 tähistab Eesti Teadusagentuur koos COSTi (European Cooperation in Science and Technology) assotsiatsiooniga ja teaduste akadeemiaga Eesti COSTis osalemise 25 aasta täitumist.

Ingliskeelne üritus toimub Tallinnas, teaduste akadeemias (Kohtu tn 6).

1971. aastal asutatud COST on Euroopa vanim valitsustevaheline koostööprogramm teaduse ja tehnika valdkonnas. Eesti liitus COSTiga 1997. aasta maikuus. Vaatame tagasi sellele, kuidas Eestil on COSTis läinud ning arutame tulevikusuundi. Milline on olnud COSTi tähtsus Eesti, siinsete teadlaste ja teiste sidusrühmade jaoks ning kuidas on see ajas muutunud? Kuidas aitavad COSTi võrgustikud kaasa teadlaste ja ühiskonna koostööle? Kas aktiivset COSTis osalemist tuleks ja saaks senisest paremini toetada? Lisaks tutvustavad COSTi esindajad COSTi toimimist ja põhimõtteid ning praegust avatud taotlusvooru.

Kutse ja konverentsi päevakava leiab siit.

Konverentsi ei salvestata ega saa jälgida veebis. Konverentsi toimumiskohta on tellitud buss Tartu-Tallinn-Tartu, oma soovist palume teatada registreerumisvormis.
Palume registreeruda 9. maiks: https://www.etag.ee/valiskoostoo/cost/eesti-costis-osalemise-25-aastapaev/

Olete väga oodatud!

Jätkuvalt on avatud ka võimalus jagada mõtteid COSTi kohta ning COSTis osalemise kogemust.
Taustainfot COSTi koostööprogrammi kohta leiab ka Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Lähem teave Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee