EASAC-i ja Euroopa Parlamendi ümarlaud taastavast põllumajandusest

8. veebruaril Eesti aja järgi kell 12.30–14.00 toimub Euroopa akadeemiate teadusnõukoja (European Academies’ Science Advisory Council, EASAC) ja Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (European Parliamentary Research Service, EPRS) ümarlaud, kus võetakse fookusesse Euroopa Liidu põllumajanduse liikumine jätkusuutlikkuse poole.

Euroopa teadusakadeemiate esindajad esitlevad oma viimast taastava põllumajanduse aruannet, kus on tehtud kriitiline analüüs mulla tervise taastamise, süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamise kohta koos lõplike tõenduspõhiste poliitiliste soovitustega.

Euroopa Parlamendi liikmete ja komisjoni talituste esindajatega toimub ümarlaud, kus arutatakse nii Euroopa Liidu „Talust taldrikule“ kui ka elurikkuse strateegiate peamiste eesmärkide ja sihtide saavutamise vahendeid.

Täpsema info ürituse kohta leiab EASACi veebilehelt.

Möödunud aasta aprillis avaldas EASAC raporti „Taastav põllumajandus Euroopas“ („Regenerative agriculture in Europe“). Raporti töörühmas osales ka kolm Eesti teadlast: Tartu ülikooli professor Maarja Öpik ja teadur Krista Takkis ning Eesti maaülikooli professor, akadeemik Ülo Niinemets. Loe raporti ülevaadet koos Eesti ekspertide kommentaaridega siit.