Doktorante ja noori teadlasi toetavad fondid ootavad stipendiumitaotlusi

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini 2023 vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2024. aastal.

Doktorante ja noori teadlasi toetavad järgmised nimelised allfondid:

Ann Mihkelsoni fond, kust antakse stipendiume naisteadlastele või -doktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal. Eelistatud on keemia eriala. Jagamisele tuleb 3000 eurot. Taotlused vaatavad läbi fondi asutaja Anu Ebbe Mihkelson ja fondi ekspert Anne Gibson. Taotleda saab siit. Lisainfo.

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides. Jagamisele tuleb 1000 eurot. Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond, mille on 2000. aastal asutanud Rain Lõhmus eesmärgiga toetada noori andeid. Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat (k.a). Noortele teadlastele tuleb jagamisele 6400 eurot. Taotleda saab siit.

Täpsem info taotluste vastuvõtu kohta Eesti Rahvuskultuuri Fondi veebilehel.