10. märts 2022

Maalehes ilmub intervjuu Jarek Kurnitskiga. Korterelamute renoveerimine käib hoogsalt, kuid lahendused tuleks leida ka üksikelamute ja ärikinnisvara energiatõhususe parandamiseks, ütleb Jarek Kurnitski. (10.03.22, Maaleht, „TTÜ professor: kui me maju ei renoveeri, vajame peagi juurde Auvere elektrijaama jagu tootmisvõimsust“, lk 12-13). Loe siit.