9. märts 2022

Postimehes kommenteerib teiste ekspertide seas akadeemik Anu Realo teemat, kuidas korraldada Ukrainast saadud laste õpetamine. Ta toob esile psühholoogilise nõustamise ja toetuse olulisust. (9.03.22, Postimees, „Mõttekoda: kuidas korraldada Ukrainast saabunud laste õpetamine?“, lk 19). Loe siit.