8. august 2021

Eesti teaduste akadeemia korraldas 8.–10. augustil Lääne-Virumaal Viitna puhkekeskuses 8.–12. klasside õpilaste teadusseminari. Seminari keskne teema oli ELU, mida erinevate valdkondade teadlased oma eriala seisukohalt vaatlevad. Osalejad said teada, mida mõistavad elu all näiteks matemaatikud, keemikud, füüsikud, bioloogid, arheoloogid ja psühholoogid. Esinesid akadeemikud ja teised oma valdkonna tippteadlased Eestis. Osalejad said teadlastega koos ELU erinevaid aspekte analüüsida, neile vastu vaielda ja arutleda ka muudel huvipakkuvatel teemadel.