7. jaanuar 2023

Soolise palgalõhe vähendamiseks ei ole üht ja ainuõiget lahendust, sest selle kujunemist mõjutavad mitmed omavahel seotud tegurid. Probleem ei ole ei tööturu nõudluse ja pakkumise vahekorras ega naiste karjäärivalikutes, vaid üldisemalt ka eri ametite väga erinevas palgatasemes ja sotsiaalse ebavõrdsuse ulatuses, kirjutab Postimehe „Teadlase pilguga“ veerus Ellu Saar. (7.01.2023, Postimees, „Naiste tööturult äratoomine ei ole lahendus“, lk 12). Loe siit.