5. märts 2022

Meil ei ole võimalik võrrelda tegelikkust paralleelmaailmaga, kus kõik muu peale koroonaviiruse oleks samamoodi kui pärismaailmas. Selle asemel saavad teadlased teha oma parima selleks, et jõuda tõele võimalikult lähedale. Krista Fischer kirjutab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ põhjuslikkuse dilemmadest. (5.03.22, „Põhjuslikkuse dilemmad pandeemia ajal“, lk 8). Loe siit.