5. juuni 2022

President Tarmo Soomere arutas Berliin-Brandenburgi teaduste akadeemia presidendi prof Christoph Markschiesiga akadeemiate ees seisvaid väljakutseid ja akadeemiatevahelise koostöö laiendamise võimalusi.