4. märts 2023

Anu Realo kirjutab Postimehe „Teadlase pilguga“ veerus, et ekspertide hinnangul on üldine usaldus praegu üleilmses madalseisus. Kuid ilma üldise usalduse normita on aga tänapäevaste demokraatlike ühiskondade edukas toimimine raske, kui mitte võimatu. (4.03.23, Postimees, „Hea ühiskonna toimimiseks on vaja usaldust“, lk 6). Loe siit.