4. jaanuar 2023

Akadeemiat külastasid Korea Vabariigi parlamendi teaduse, ringhäälingu ja kommunikatsiooni komitee esimees Jung Chung-Rae, liikmed Jung Phil-Mo ja Hong Suk Joon ning parlamendi kantselei ametnik Kim Yongwoo. Korea Vabariigi suursaatkonda esindasid kohtumisel nõunik Cho Gye-Yoen ja esimene sekretär Wi Min Bok. President Tarmo Soomere kutsel osalesid kohtumisel Korea delegatsiooniga Eesti teaduste akadeemia peasekretär akad Jaak Järv, Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse direktor akad Jaan Undusk, Eesti noorte teaduste akadeemia liige, Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemteadur dr Vladimir Kuts, välisministeeriumi diplomaat Veikko Montonen ja Eesti teaduste akadeemia arendusjuht Terje Tuisk. Kohtumisel olid kõne all Eesti ja Korea akadeemilised kontaktid ja teaduse rahastamine, mille osakaalu poolest sisemajanduse kogutoodangusse on Korea üks maailma juhtivaid riike. Teaduse ja arendustegevuse rahastus Korea Vabariigis 2022. aastal oli 4,9 % SKP-st. Koreas on suur ka erasektori toetus teadusele. Välisministeeriumi andmetel avatakse käesoleval aastal ametlikult Eesti suursaatkond Soulis, mis tihendab edasisi kontakte ja on toeks ka teaduskoostööle.