31.01.2020

Suri akadeemik Valdek Kulbach (6.04.1927-31.01.2020). Ärasaatmine Kaarli kirikus 10. veebruaril. President Tarmo Soomere järelhüüet vt Sirp, 14. veebruar 2020.