3. veebruar 2024

Tarmo Soomere kirjutab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ 1. veebruaril avaldatud teaduste akadeemiate koostöös valminud manifestist „Reclaiming Europe“, mis nõuab uut ja paremat Euroopa mõtestamist ning suuremat tähelepanu ja tuge teadmiste arengule nendes Euroopa piirkondades, mida on seni grupeeritud Ida-Euroopa nimetuse alla. Manifestile allakirjutanud rõhutavad, et Venemaa agressioon on teinud nähtavaks ühe Eesti jaoks olulise aspekti. Nimelt selle, kui ulatuslikult on nii meie kui ka mitmete teiste lähikonna riikide vaatekohad, teadmised, kogemused ja soovitused pandud hoolimatult ühte punti. Kui see tehtud, siis sildistatud meelevaldselt ja eksitavalt Ida-Euroopa mõtteviisiks - ja selle kaudu ignoreeritud või marginaliseeritud. See on sündinud pea kogu Euroopa tasemel, eriti aga Saksamaal ja selle läänepoolsete naabrite juures. (3.02.24, Postimees, „Perifeeriast on saanud väärtuste heitluse eesliin“, lk 8). Loe siit.