3. detsember 2022

Marek Tamm avab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ 29. novembril TANi heaks kiidetud uut kõrghariduse kestlikkuse ja kvaliteedi raportit. Raport valmis Marek Tamme juhitud töörühma töö tulemusena. Akadeemikutest kuulusid töörühma veel Toomas Asser, Tarmo Soomere ja Anu Realo. (3.12.22, Postimees, „Eesti kõrghariduse pikk plaan võiks sisaldada ka õppekohatasu“, lk 8). Loe siit.