28.09.2020

Tartu ülikooli raamatukogu saalis toimus teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali ning Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate seltsi ühine seminar „Omariikluse aluste kujunemine“.

Osalejaid tervitas peasekretär Jaak Järv. Rait Maruste avas omariikluse põhidokumentide tähendust ja professor Marju Luts-Sootak kõneles konstitutsionalismi ajaloost Eestis. Esitleti ka Rait Maruste koostatud raamatut „Eesti omariikluse põhidokumendid“. Üritust modereeris riigiõiguse sihtkapitali esimees Rait Maruste.