27.04.2020

Koroonakriisist väljumise võimaluste üle arutanud Postimehe ajakirjanike ja Eesti teaduste akadeemia liikmete nõukojas tuli välja, et riigil oleks hädasti vaja kaasata rohkem doktorikraadiga inimesi. Artiklit vt siit.