27. märts 2024

Jaak Aaviksoo kirjutab Postimehe arvamusloos sellest, millele kulub meie haridusraha. Ta toob esile, et tuleviku kavandamisel, sh hariduskulude optimeerimisel tasuks tähelepanu pöörata eelkõige investeeringukomponendile, seejuures seotult haridusstandardiga. (27.03.24, Postimees, „Kuhu kaob haridusraha?“, lk 12). Loe siit.