23. november 2022

Teadlaste mobiilsust toetava üle-Euroopalise võrgustiku EURAXESS riiklike kontaktorganisatsioonide koosolekul Brüsselis 23.-24. novembril (vt päevakava siin) olid muude teemade seas kõne all erinevate maade algatused Ukrainast sõja tõttu lahkunud teadlaste toetamiseks. Eesti teaduste akadeemia naisakadeemikute algatusele saabunud tagasisidest ja järgnenud tegevustest ning Ukraina teadlaste kaasamisest Eesti ülikoolides ja teadusasutustes tegi ülevaate koostöö juht Ülle Raud (ettekanne). EURAXESS võrgustiku üks olulisemaid algatusi Ukraina teadlaste abistamisel on olnud andmebaasi ERA4Ukraine käivitamine eesmärgiga toetada Ukraina teadlaste koostööd kolleegidega kõikjal Euroopas.