23. märts 2024

Teaduste akadeemiad saavad toimida riigi ja ühiskonna parimates huvides vaid siis, kui nad on sõltumatud poliitilistest, ärilistest või mistahes muude osapoolte huvidest. Riigi või valitsuse tasemelt lähtuvad katsed mõjutada teaduste akadeemiat on Eestis pigem naljakad ja seni edutud. Selliste katsete kasvav hulk maailmas aga peegeldab muutuvat globaalset väärtusruumi, kirjutab Tarmo Soomere Postimehe veerus „Teadlase pilguga“. Ta rõhutab, et riigi ja selle ametnike surve akadeemiate autonoomiale ja nende liikmete sõltumatusele on sisuliselt julgeolekurisk. (23.03.24, Postimees, „Teaduse survestamine lõhub tulevikku“, lk 8). Loe siit.