22. aprill 2023

Martin Zobel kirjutab Postimehe „Teadlase pilguga“ veerus looduse mäkdonaldiseerumisest. Suurbritannia Kew botaanikaaia teadlaste hinnangul on viimase 250 aasta jooksul välja surnud ligi 600 taimeliiki. Lisaks on ohustatud kuni 40 protsenti taimeliikidest. Sarnaselt inimühiskonnale toimub ka taimeliikide seas kihistumine vähesteks võitjateks ja paljudeks kaotajateks. Inimtegevuse globaalne mõju loodusele on seda suurem, mida rohkem on inimesi, mida rohkem iga inimene tarbib ja mida suurem on tarbitava toote või teenuse ökoloogiline jalajälg. (Postimees, 22.04.23, „Elurikkuse vähenemine suurendab ebavõrdsust“, lk 8). Loe siit.